Pluto Waitermaite

Nu finns världens bästa handterminal för servispersonal - Denna app används tillsammans med restaurangsystemet Pluto.

Pluto Waitermaite

Detta är vår app för servispersonal som, med en iPhone som handterminal, tar emot restaurangkunders beställningar, skickar meddelande, tar emot meddelanden, skriver kvitton, delar på notan, betalslår notan.

I en användarvänlig design, skrivs dina beställningar, med extra meddelande om du vill, till köket, baren eller annan vald skrivare.
Dina bord, beställningar och notor kan styras från vilken iPhone som helst som har denna app. Åtkomst till bordens beställningar kan begränsas med behörighetssystem.

Gästens kvitto kan skrivas ut på trådlös kvittoskrivare, i servispersonalens bälte, eller någon annan skrivare i ditt system.
Med denna app kan du ändra ditt sätt att arbeta. Det kan öka din försäljning samtidigt som du ger dina kunder bättre service med minskad personalstyrka.

Istället för att springa fram och tillbaka till dina kunder, kan servispersonal vara vid borden hos kunderna medan löpare hämtar gjorda beställningar.

Denna app kräver internetförbindelse eller ett WiFi nätverk på din restaurang.

Privacy Policy for the Pluto Waitermate app.

Read more / lãs mer

Kontakt meg for mer info.