Restaurang system

Pluto har utvecklats från att vara ett program som har utformats för att "rädda" en vän som hade fått en restaurang "i knät" till att bli ett ledande kassasystem med över 500 kunder i Sverige och Norge.

Pluto Systems jobbar idag med många restauranger, event-anläggningar, sporthallar och hotell inom Sverige & Norge. Vårt restaurangsystem är mycket enkelt att lära sig, trots avancerade funktioner, och informationen som sparas i Pluto kan analyseras så att du kan optimera din verksamhet mot ökad lönsamhet.  Våra kunder har en mycket personlig relation till oss vilket ger dem möjligheten att påverka utvecklingen av nya funktioner. 

Allt i ett och samma system.

Pluto - din bästa medarbetare

  • Pluto har utvecklats från att vara ett program som har utformats för att "rädda" en vän som hade fått en restaurang "i knät" till att bli ett ledande kassasystem med över 500 kunder i Sverige och Norge.
  • Pluto har dock behållit den grundläggande idén att systemet ska användas snabbt, lätt att lära sig och förstå, samt att vara tillförlitligt och stabilt i bruk.
  • Pluto har utvecklats med, inte att säga i förväg på marknaden och kundernas behov. Plutos livscykel och utveckling hittills kan beskrivas som enkelt:
     
Pluto Waitermaite

Pluto Waitermaite

Nu finns världens bästa handterminal för servispersonal - Denna app används tillsammans med restaurangsystemet Pluto.

Integrationsmöjligheter

Pluto har möjlighet att effektivisera kundoperationer med olika integrationsmöjligheter över andra system.

Läs mer om integrationer här..