Vilka vi är

Vi hjälper kunderna att öka lönsamheten.

Vision:

Genom att förbättra kundens lönsamhet kommer vi att vara en säker, rolig, innovativ och lönsam arbetsplats.

Affärsidé: 

Vi ska skapa trygghet, välbefinnande och lönsamhet genom tillförlitliga och skräddarsydda verktyg för hantering av hotell och restauranger

Värden:

-    Skapa värden
-    Skapa nöjdhet och glädje
-    Vara ödmjuka
-    Att vara tillförlitliga
 

Historia:

Systempartner International as (SPI) grundades 1991 och var en del av Scanvest Olivetti. Företaget var genom "Hotelguide" vid den tiden en ledande leverantör av hotellsystem. Hotellguiden ersattes av "Spirit" som fortfarande finns tillgänglig på vissa hotell i kungariket.


1996 startade ett samarbete med Protel, vilket var det första Windows-baserade hotellsystemet på marknaden. Sedan dess har protel blivit en allt viktigare produkt och är idag vår huvudprodukt.


Genom en sammanslagning/fusion med Sulcus blev också Point of Sales system en viktig del av verksamheten, och i dag har vi vårt samarbete med svenska Pluto Systems.


Vi består för närvarande av två bolag, ett AS i Norge och ett AB i Sverige, men försöker så långt det är möjligt att agera som ett företag med överlappande kompetens och ansvar över juridiska personer.


Totalt har vi idag ca. 150 hotellkunder i Norge, Sverige och Danmark medan vi har ca. 500 svenska och norska kunder med Pluto kassasystem.


Vår utvecklingsavdelning utvecklar både våra egna applikationer och anpassar våra huvudprodukter för att möta de nordiska kundernas behov.
 

Varför ni borde välja att samarbeta med oss?

Om ni väljer att samarbeta med oss gör ni en investering i framtida lönsamhet.