SPRADO är vårt svar på följande utmaningar:

• Hur får man relevant planerings- och hanteringsinformation? • Lättillgängligt? • Vid rätt tidpunkt? • När förändringar sker hela tiden?