Protel Banquet

Protel Banquet är ett komplett konferensrum för konferenser och evenemang. Perfekt för att genomföra även de största händelserna. Protel Banquet har en tidslinje där de enkelt kan planera till och med de minsta detaljerna som kommer att vara på plats vid exakt rätt tidpunkt.

Protel Banquet

En perfekt planeringsmodul av mottagningar, bröllop, banketter eller konferenser kan endast uppnås av noggrann schemaläggning som tar hänsyn till de minsta detaljerna.

Protel Banquet hjälper dig att planera och vara värd för alla typer av mottagningar, banketter och evenemang, vare sig de är stora eller små.

Med protel Bankett håller du koll på din långsiktiga beläggningsnivåer och generera scheman och rumsplaner snabbt och enkelt. 
Har rätt utrustning blivit upptagen och är den redo för användning? 

Protel Bankett ser till att alla detaljer alltid är under kontroll. Ändringar i evenemangschemat,
antal deltagare, tom. sista minuten förändringar som gjorts av arrangören är garanterad att nå berörda avdelningar i tid.