protel MPE - Multi Property Edition (MS-SQL)

protel Multi Property Edition är ett centraltstyrt PMS system. Med protel MPE omvandlas den globala hotellkedjan till en enda enhet.

protel MPE - Multi Property Edition (MS-SQL)

Alla anslutna hotell får tillgång till samma gäst information från en central databas. Data och funktioner finns i realtid på varje enhet i kedjan med möjlighet till enorma fördelarna med att ha rena datalager och affärsprocesser.


protel Multi Property Edition erbjuder bokning, marknadsföring och rapportering i ett paket så du kan övervaka och kontrollera alla dina aktiviteter, intäkter och rapporter över hela organisationen.

protel MPE är ett moget, internationellt beprövat hotell hanteringslösning som ger kraftfullt stöd för alla aktiviteter. Lär dig om gästera, deras vistelser och deras preferenser. Proaktivt hantera beläggningsnivåer, höja effektiviteten och öka vinsten och
intäkter.

Om ni har svårigheter att exportera obegränsade data till hotellets centrala databas eller ett annat hotell på grund av långsamma
internetanslutning så har vi lösningar. Låt oss bara veta vad era krav! 


Protel varianter