protel (BI) - Business Intelligence

Strategisk och taktisk planering. Fatta beslut för imorgon baserat på dagens data och använd förra årets information för att planera nästa säsong.

Hotellhantering skapar mycket stora mängder data. Med protel Business Intelligence ( BI) strukturas och kategoriseras data och som gör den användbar för analys. Information visas i förståeliga grafer som ger ett bra grundunderlag för beslutsfattande.

Programmet tar kontinuerligt emot alla transaktioner från protel och analyserar nuvarande och historiska data. 

Affärsplanering med statistik och förväntade resultat.

protel BI visar information om reservationer, vinster, rumbeläggning, RevPar, kundtyper, bokningsvariabler, marknadssegmentering etc. som välstrukturerad i tabeller och lättförståeliga grafer.


Protel varianter