Housekeeping App!

Housekeeping och Maintaince arbetar mer effektivt med att skicka-och ta emot information i reell-tid med Housekeeping Appen.

Housekeeping App!

Appen för Apple iPod touch eller iPhone kopplar underhållsteamet och receptionschef så att de kan dela liveinformation om hushålls- och underhållsstatus.

Alla data synkroniseras kontinuerligt med protel. I områden utan internet eller Wi-Fi-åtkomst, byter appen till offline-läge och synkroniser automatiskt med protel när det är online igen.

  • Hushåll
  • Underhåll
  • Lost & Found
  • Traces
     

Protel varianter