Hotellet integrationer är kopplade till protel I/O…vår Service Bus Technology

Bokningssystem är inte längre kärnan – tidigare teknologi innebär Point-to-Point koppling till interface. Med protel I/O…the Enterprise Hospitality Framework – innebär det teknologi med Point-to-Mulitpoint integration mellan systemen.

Teknologi som det borde vara.

Som avbildat i diagrammet nedan med protel.I / O Enterprise Hospitality Framework kopplas alla delar av hotellets tekniska infrastruktur så att data kan skickas fritt mellan olika system.

Varje separat system kan växla och återanvändas den konstanta dataströmmen och därigenom tillföra och lägga till maximalt värde. Det är ett realtidssystem som lyssnar på och uppdaterar alla komponenter med relevant data och aktivitet omedelbart.


Protel varianter